hjtech Logojust contact us by e-mail or fax

 E-Mail: okshin@hajintech.com

 Phone: 82-2-2038-8950

 Fax: 82-2-472-7798

 


BOARD
No. Subject Writer Date Status Views
10 암보험다이렉트무료상담알아보기 김민정 2024-02-13 247
9 태아,어린이보험무료상담알아보기 김민정 2024-02-13 281
8 치아보험가격비교가입센터 김민정 2024-02-13 219
7 운전자보험가격비교가입센터 김민정 2024-02-13 228
6 실비보험무료상담알아보기 김민정 2024-02-13 223
5 다이렉트자동차보험무료상담알아보기 김민정 2024-02-13 224
4 초음파기기 전문제조 및 공급안내 대림초음파 2022-09-21 1114
3 영어성공비결~, 건강비결~ 대체의학 2016-05-29 3049
2 미개봉(미사용) 토너(잉크) / 폐토너(잉크) 카트리지 택배(방문) 매입안내 매입담당 2016-05-14 3078
1 ▶재능마켓 재마◀ 여러분의 소중한 재능은 귀중한 자산입니다. 재마 2014-12-13 2867
  1 /  
 
Seoul Office l (Rm204, Hyubsung Bldg) 35, 53Gil, Kangdongdae-Ro, Kangdong-Gu, Seoul, KoreaTel. 82-2-2038-8950 Fax. 82-2-472-7798
Factory l #43, Gongdan 1Gil, Kimcheon, Kyeongbuk, Korea Tel. 82-54-714-1150 Fax. 82-54-714-1151
[login] Copyright (c) HJTECH CO.,LTD All right reserved. E-mail: okshin@hajintech.com